lnwshop logo

รหัสพัสดุด้านล่าง เฉพาะสั่งซื้อทางเว็บไซต์

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0145 วันที่ทำการจัดส่ง :19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
28 เม.ย. 2560 18:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0143 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 16:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: ศักดิ์ดา ที่อยู่: สุราษฎร์ธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0141 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 16:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: นายชัยวัฒน์ ที่อยู่: ชัยภูมิ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0142 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 16:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นางสาวเครือวัลย์ ที่อยู่: ลพบุรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0139 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 15:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: ปฏิศักดิ์ ที่อยู่: ศรีสะเกษ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0140 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 15:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: สมลักษณ์ ที่อยู่: อุดรธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0138 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
3 เม.ย. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: คุณฉัตรรัตน์ ที่อยู่: สุรินทร์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0136 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 13:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: คุณพิมพ์ลภัส ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0134 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
16 มี.ค. 2560 15:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: คุณธารา ที่อยู่: ภูเก็ต
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0132 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 15:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: คุณพิทยา ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0130 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2560 14:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: นายชัชวาลย์ ที่อยู่: หนองคาย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0129 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2560 13:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: ธานินทร์ ที่อยู่: ประจวบคีรีขันธ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0128 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 13:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รับ: ไชยวัฒน์ ที่อยู่: สุราษฎร์ธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0127 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.พ. 2560 20:03 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: สมพล ที่อยู่: พังงา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0123 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2560 13:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นายบัญชา ที่อยู่: ระยอง
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0124 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2560 13:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นายสุริยศักดิ์ ที่อยู่: ยโสธร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 15:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: ดวงเดือน ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0120 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
17 ม.ค. 2560 17:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นาย สมยศ ที่อยู่: บุรีรัมย์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0117 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
13 ม.ค. 2560 17:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นายมนตรี ที่อยู่: อุตรดิตถ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0114 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
9 ม.ค. 2560 13:55 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: วิชัย ที่อยู่: นครสวรรค์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0113 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
9 ม.ค. 2560 13:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: ยุทธพงศ์ ที่อยู่: ยะลา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0109 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
23 ธ.ค. 2559 11:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0112 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2559 16:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นางคำกล่อง ที่อยู่: ร้อยเอ็ด
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0111 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2559 13:34 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: อัมรา ที่อยู่: เลย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0110 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2559 15:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: วิชิต ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0108 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2559 15:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: คุณ สมพงษ์ ที่อยู่: นราธีวาส
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0106 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2559 08:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: กิตติ ที่อยู่: สมุทรสาคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0107 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
14 ธ.ค. 2559 08:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: คุณวรรณา ที่อยู่: นครสวรรค์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0105 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
6 ธ.ค. 2559 12:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: สุรพงศ์ ที่อยู่: สงขลา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0103 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
28 พ.ย. 2559 16:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: นายสุทัศน์ ที่อยู่: ราชบุรี
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 100 พัสดุ

หน้าที่เข้าชม142,946 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด96,444 ครั้ง
เปิดร้าน17 มี.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท29 เม.ย. 2560

สมัคสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top