lnwshop logo

รหัสพัสดุด้านล่าง เฉพาะสั่งซื้อทางเว็บไซต์

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0164 วันที่ทำการจัดส่ง :15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 18:45 น.
วิธีการจัดส่ง :ค่าจัดส่งสำหรับกิ่งมะนาว ถูกกว่า
ผู้รับ: ธนอรรถ ที่อยู่: กาญจนบุรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0163 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2560 16:41 น.
วิธีการจัดส่ง :+ พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: สวรัช ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0162 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 16:08 น.
วิธีการจัดส่ง :+ พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ชื่อผู้รับ : วันดี จังหวัดภูเก็ต
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0161 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :+ พัสดุลงทะเบียน
ชื่อผู้รับ : ทรงศักดิ์ ฉะเชิงเทรา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0158 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 มิ.ย. 2560 09:21 น.
วิธีการจัดส่ง :+ พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0150 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 14:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: มารุต ที่อยู่: กรุงเทพ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0155 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 14:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: สิรคม ที่อยู่: เชียงใหม่
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0152 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
15 พ.ค. 2560 13:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ส่งแบบ: พัสดุด่วนพิเศษ ผู้รับ: บริษัทโตโยต้าเมืองตากจำกัด(รุ่ง) ที่อยู่: ตาก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0151 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 12:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: สุพรรณวดี ที่อยู่: นครราชสีมา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0146 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
5 พ.ค. 2560 13:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: มงคล ที่อยู่: นนทบุรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0149 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
5 พ.ค. 2560 13:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: สุชิสา ที่อยู่: พระนครศรีอยุธยา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0145 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
28 เม.ย. 2560 18:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0143 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 16:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: ศักดิ์ดา ที่อยู่: สุราษฎร์ธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0141 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 16:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: นายชัยวัฒน์ ที่อยู่: ชัยภูมิ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0142 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 16:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นางสาวเครือวัลย์ ที่อยู่: ลพบุรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0139 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 15:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: ปฏิศักดิ์ ที่อยู่: ศรีสะเกษ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0140 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 15:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: สมลักษณ์ ที่อยู่: อุดรธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0138 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
3 เม.ย. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: คุณฉัตรรัตน์ ที่อยู่: สุรินทร์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0136 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 13:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: คุณพิมพ์ลภัส ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0134 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
16 มี.ค. 2560 15:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: คุณธารา ที่อยู่: ภูเก็ต
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0132 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 15:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: คุณพิทยา ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0130 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2560 14:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ผู้รับ: นายชัชวาลย์ ที่อยู่: หนองคาย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0129 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2560 13:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: ธานินทร์ ที่อยู่: ประจวบคีรีขันธ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0128 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 13:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รับ: ไชยวัฒน์ ที่อยู่: สุราษฎร์ธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0127 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.พ. 2560 20:03 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: สมพล ที่อยู่: พังงา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0123 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2560 13:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นายบัญชา ที่อยู่: ระยอง
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0124 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2560 13:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นายสุริยศักดิ์ ที่อยู่: ยโสธร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 15:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: ดวงเดือน ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0120 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
17 ม.ค. 2560 17:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นาย สมยศ ที่อยู่: บุรีรัมย์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0117 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
13 ม.ค. 2560 17:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
ผู้รับ: นายมนตรี ที่อยู่: อุตรดิตถ์
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 111 พัสดุ

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านสวนมะนาวแป้นเงินล้าน
ร้านสวนมะนาวแป้นเงินล้าน
www.manawpanngeinlan.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษหน้าที่เข้าชม152,611 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด102,152 ครั้ง
เปิดร้าน17 มี.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2560

สมัคสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top